افتخارات

با عنایت به استراتژی های خاص شرکت راستین آستارا و سیاست های نوین هیئت مدیره در راستای رعایت استانداردهای ملی و بین المللی ، تمام ارکان سازمان اعم از واحدهای خرید ، فروش ، تولید ، ارتباط با مشتریان و سایر واحدها ، از سوی مدیریت مجموعه ، به دلیل اهمیت جامعه و مسئولیت اجتماعی ، ملزم به رعایت دقیق و کامل این استانداردها شده اند . از این رو شرکت راستین آستارا به حول و قوه الهی و با تلاش بی وقفه کارکنان خود موفق به اخذ "گواهینامه استاندارد ایران " و " سیب سلامت " از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین استانداردهای بین الملی ایزو گردیده است . با امید به اینکه بتوانیم در جهت ارتقا سلامت جامعه و مردم عزیز کشورمان ، گام های اساسی و موثر تری برداریم .